Materialbox

Vùng Biên Giói

của Rimini Protokoll

Home

previous
deczvn

Seite empfehlen

Vùng biên giới.

Một đề án sân khấu với những chuyên gia từ Dresden và Praha của Helgard Haug và Daniel Wetzel (Rimini Protokoll) là tác phẩm của:  


Zipp - deutsch-tschechische Kulturprojekte
www.projekt-zipp.de

 

Staatschauspiel Dresden
www.staatsschauspiel-dresden.de

 

Prager Theaterfestival deutscher Sprache
www.theater.cz

 

Nationaltheater Prag
www.narodni-divadlo.cz

 

Trang website này tập hợp tư liệu xung quanh vở kịch Vùng biên giới được hình thành với sự cộng tác của Zipp - Những đề án văn hóa Đức-Tiệp, một sáng kiến của Quỹ tài trợ Văn hóa Liên Bang.

Người xuất bản
Rimini Protokoll (Helgard Haug, Stefan Kaegi, Daniel Wetzel)

Ban biên tập
Ulrike Linzer, Lukas Jiricka, Sebastian Brünger, Helgard Haug, Daniel Wetzel

Stresemannstraße 29
10963 Berlin

Tel.: 030 25900472
Fax: 030 25900413
Email: vung-bien-gioi@rimini-protokoll.de

Bản dịch
Johana Gallup, Markéta Kachlíková, Kathrin Janka, Phung Hang Thanh
Sửa bản dịch tiếng Tiệp: Josef Šebek

Website
wemove digital solution

Bản quyền
Người quản lý những trang này luôn cố gắng tôn trọng bản quyền của người khác và chỉ sử dụng những bài do mình tự viết hay những tác phẩm khác không đăng ký bản quyền. Những tác phẩm và nội dung đưa lên trang này đều chấp hành luật bản quyền của Đức. Những tác phẩm của người thứ ba đều được đánh dấu rõ ràng. Mọi sao chép, sửa đổi, lưu truyền và sử dụng trên mọi hình thức ngòai phạm vi bản quyền đều cần được sự đồng ý bằng văn bản của tác giả họăc người ban hành. Chỉ được phép nạp hay sao chép cho mục đích sử dụng tư nhân, phi thương mại.

Bảo vệ thông tin lưu trữ

Chịu trách nhiệm về nội dung
Nội dung những trang này được sắp xếp để ban hành một cách thận trọng kỹ lưỡng. Mặc dù vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm đảm bảo sự chính xác, đầy đủ và tính thời sự của nội dung. Theo điều 6 mục 1 luật MDStVvà điều 8 mục 1 TDG là cơ quan ban hành chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về nội dung do chính mình ban hành theo quy định chung. Nhưng chúng tôi không có trách nhiệm thẩm tra  trông coi những thông tin được cung cấp  hoặc điều tra những nghi ngờ hành động bất hợp pháp của người khác. Trách nhiệm xóa bỏ hoặc ngăn cấm sử dụng thông tin theo những quy định chung vẫn giữ nguyên hiệu lực. Trách nhiệm này chỉ thực hiện kể từ khi được thông báo về một hành vi phạm pháp cụ thể. Khi được thông báo về những hành vi phạm pháp chúng tôi sẽ kịp thời xóa bỏ những nội dung đó.

Chịu trách nhiệm về links
Trên trang của chúng tôi có những links có thể nối được sang các trang bên ngòai khác mà chúng tôi không có ảnh hưởng tới. Vì vậy chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về nội dung lạ khác của những trang đó. Trách nhiệm về nội dung những trang lạ đó thuộc về những người xuất bản hoặc quản lý những trang đó. Những trang kết nối đó được kiểm tra về khả năng bất hợp pháp của nội dung vào thời điểm kết nối. Những nội dung bất hợp pháp không phát hiện được vào thời điểm kết nối. Không cố tình kiểm tra tính hợp pháp của nội dung nếu vào thời điểm kết nối không có tinh nghi phạm pháp cụ thể. Khi phát hiện những nội dung bất hợp pháp chúng tôi sẽ xóa bỏ ngay lập tức.
Trong trường hợp trên những trang ban hành của chúng tôi có xuất hiện những thông tin về cá nhân (chẳng hạn như tên, địa chỉ hoặc địa chỉ Email) thì đều trên cơ sở cung cấp tư liệu tự nguyện. Đều có thể vào đọc trang này và sử dụng thông tin mà không cần phải khai báo những dữ liệu cá nhân. Chúng tôi không cho phép người thứ ba sử dụng những dữ liệu được công bố trong danh mục tòa sọan mà không được sự đồng ý bằng văn bản. Người phát hành trang web này giữ quyền phát đơn kiện trong trường hợp nhận được những thông tin quảng cáo mà không có đề nghị bằng văn bản, ví dụ như các lọai Spam-Mails.

Trích từ: Disclaimer của Sören Siebert- Luật sư Internet

http://mirrors.creativecommons.org/international/vn/translated-license.pdf