Materialbox

An Enemy of the People in Oslo

vøn Rimini Protokoll

Home

previous
enno

Recommend website

JEG DRIVER TANKEN MED VILJEN SÅ LANGT SOM DET BARE KAN GÅ

Navn: Pål Troye
Alder: 52
Bydel: Vestre Aker
Nasjonalitet: Norsk
Jeg bor i en villa sammen med min kone Rachel og sønnene mine Carl og Nicolai.

Jeg er utdannet maskiningeniør, og leder avfallshåndteringen ved Franzefoss Gjenvinning AS. Jeg har alltid arbeidet med gjenvinning.

Jeg tilhører de innovative, de bærekraftige, de visjonære, de utålmodige, de fantasifulle, de som tilhører foreninger, de ambisiøse, de taleføre, de som snakker for andre og de viltre men jeg tilhører ikke gruppen av de rigide.

Jeg flyttet hjem til Oslo etter å ha bodd i Sveits, og jeg er vel her ikke helt på frivillig basis. Oslo har fantastisk natur, jeg kan se fjorden fra Wyller-løypa. Det er et eldorado. Men de åpenbare tingene blir ikke gjort her, vi mangler kunnskap om hvor høyt listen kan ligge – om hva som er best practice. Vårt selvbilde og realitetene samsvarer ikke - men det er noe bra med det også.

Jeg tenker at Thomas Stockmann opptrer uklokt, litt naivt, han tolker ikke signalene, han kjører fortsatt på, han har altfor stor tro på at fordi han har rett(som han har) så vil han nå gjennom med sannheten. Jeg tror at utsagnet «den sterkeste mann i verden er den som står alene» har noe ved seg.

Jeg opplevde et vendepunkt da jeg snudde meg vekk fra å hisse meg opp over andres konformitet, til å godta andre menneskers væremåter, da jeg kjøpte en konfekteske og ga den vekk til en person som i utgangspunktet provoserte meg med sin rigiditet.

Til forestillingene på teatret tar jeg trikken fra Vinderen ned til Nationaltheatret.