Rimini Protokoll

Home

previous
enno

Vùng biên giới.

Divadelní projekt s odborníky z Drážďan a Prahy od Rimini Protokoll (Helgard Haug, Daniel Wetzel) je produkcí:


Zipp - česko-německé kulturní projekty
www.projekt-zipp.de/cz

 

Státní činohra Drážďany
www.staatsschauspiel-dresden.de

 

Pražský divadelní festival německého jazyka
theater.cz

 

Národní divadlo Praha
www.narodni-divadlo.cz

 

Webová stránka Materiály k Vùng biên giới vznikla ve spolupráci se Zipp - česko-německé kulturní projekty. Zipp je iniciativou německé Spolkové kulturní nadace.

Vydavatelé
Rimini Protokoll (Helgard Haug, Stefan Kaegi, Daniel Wetzel)

Redakce
Ulrike Linzer, Lukáš Jiřička, Sebastian Brünger, Helgard Haug, Daniel Wetzel

Stresemannstraße 29 
10963 Berlín

Tel.: 030 25900472 
Fax: 030 25900413 
E-Mail: vung-bien-gioi@rimini-protokoll.de

Překlady
Johana Gallupová a Markéta Kachlíková (do češtiny), Kathrin Janka (do němčiny), Phung Hang Than (do vietnamštiny)
Jazykový korektor češtiny: Josef Šebek

Website 
wemove digital solutions

Ručení:

Autorská práva
Provozovatelé těchto stránek se snaží respektovat autorská práva jiných osob resp. používat vlastní díla nebo díla bez licence. Obsahy a díla vytvořená provozovateli těchto stránek podléhají německým zákonům ošetřujícím autorská práva. Příspěvky třetích osob jsou označeny jako takové. Reprodukce, adaptace, distribuce nebo využívání jakoukoli formou mimo meze autorských práv vyžaduje písemný souhlas autora nebo tvůrce. Stahování souborů a pořizování kopií je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Ochrana osobních údajů

Odpovědnost za obsah
Obsah našich stránek byl vytvořen s velkou péčí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu nemůžeme však převzít odpovědnost. Jakožto poskytovatelé služeb jsme v souladu s § 6 1 MDStV a § 8 1 TDG odpovědní za vlastní obsahy na těchto stránkách na základě obecných právních předpisů. Poskytovatelé služeb nejsou povinni dohlížet na cizí informace, které zprostředkovávají nebo pátrat po okolnostech, naznačujících nedovolené činnosti. Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Ručení je platné pouze od data znalosti konkrétního protiprávního jednání. Pokud se dozvíme o takovémto porušení, dotčené informace neodkladně odstraníme.


Odpovědnost za odkazy

Naše stránky obsahují odkazy na externí webové stránky, nad nimiž nemáme kontrolu. Proto nemůžeme za tyto cizí obsahy ručit. Za obsah stránek, na něž odkazujeme, vždy zodpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel těchto stránek. Odkazované stránky byly v době umístění odkazu co do možného porušení zákona zkontrolovány. Nelegální obsah nebyl zjištěn. Trvalá kontrola odkazovaných stránek není bez konkrétních důkazů o porušení zákona proveditelná. Pokud se dozvíme o takovémto porušení, dotčené odkazy neodkladně odstraníme.

Pokud jsou na našich stránkách uživatelé vyzváni k poskytnutí osobních údajů (např. jméno, adresa či emailová adresa), pak se to děje na základě dobrovolnosti. Využití nabídky a služby, pokud je to možné, probíhá bez udání osobních údajů. Využití informací a kontaktů námi povinně zveřejněných na stránce impressum třetími osobami k zasílání nevyžádané reklamy je nezákonné. Provozovatelé si vyhrazují právo zahájit právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. pomocí spamových emailů.

Zdroj: Sören Siebert - právník specializující se na internetové právo

Toto dílo resp. tento obsah podléhá licenci Creative Commons.